اخبار

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاس‌ مذکور در روز سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷، کلاس‌ جایگزین در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/8 برگزار خواهد گردید و هنرجویان این کلاس از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۰۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، بدلیل مصادف بودن با ولادت حضرت زهراء (س) و روز مادر ، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷، کلاس‌ مذکور برگزار نخواهد گشت.

و کلاس جایگزین متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند،بدلیل درگذشت والده ی بزرگ یکی از هنرجویان ارشد این کلاس، استثنائاً روز یکشنبه مورخ 1397/08/18، کلاس‌ مذکور برگزار نخواهد گشت.

و کلاس جایگزین متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۱(ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰) و آکادمی۲ (ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰) در بخش بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های‌ مذکور در روزهای سه شنبه و پنجشنبه به تاریخ های ۱۳۹۷/۷/۳ و ۱۳۹۷/۷/۵، کلاس‌های جایگزین در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ های ۱۳۹۷/۷/۲۹ و ۱۳۹۷/۸/۱ برگزار خواهند گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 
 

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۲ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های‌ مذکور در روزهای چهارشنبه و شنبه به تاریخ های ۱۳۹۷/۷/۴ و ۱۳۹۷/۷/۷، کلاس‌های جایگزین در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ های ۱۳۹۷/۷/۱۴ و ۱۳۹۷/۷/۱۶ برگزار خواهند گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۲:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 
 

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان فعال در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند...

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰) در بخش بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های‌ مذکور در روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ کلاس‌ جایگزین در همان روز برگزار خواهد شد و هنرجویان این کلاس از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰  فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز یک‌شبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸، کلاس‌های‌ مذکور به دلیل هم‌زمانی با آزمون، برگزار نخواهند گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های‌ مذکور در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ کلاس‌های جایگزین در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ برگزار خواهند گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز شبه مورخ ۱۳۹۶۷/۰۲/۰۱، کلاس‌های‌ مذکور برگزار نخواهند گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان مؤسسه می‌رساند، آغاز فعالیت کلاس‌های آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو در سال جدید از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۵ خواهد بود و شهریهٔ ماهانهٔ کلاس‌ها در این مکان، به میزان ۱۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته است. لذا ضروریست تمامی هنرجویانی که در آکادمی فعالیت داشته‌اند و یا هنرجویانی که از تاریخ فوق قصد شرکت در این کلاس‌ها را دارند جهت ثبت نام فروردین‌ماه خود، شهریه را به‌صورت نیم‌بها و قبل از حضور در کلاس به حساب مؤسسه واریز نمایند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به نزدیکی روزهای آغازین سال جدید و درخواست هنرجویان نسبت به تعطیل نمودن کلاس‌ها، روزهای یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، کلیهٔ کلاس‌ها در دو‌ بخش آقایان و‌ بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو برگزار نخواهد گشت.

ضمناً برنامه‌های آتی متعاقباً در سایت، کانال و...، اطلاع‌رسانی خواهد گردید و از طریق مسؤول روابط عمومی نیز قابل پیگیری می‌باشند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ با آخرین شب چهارشنبهٔ سال (شب چهارشنبه سوری)، استثنائاً روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲، کلاس‌ مذکور برگزار نخواهد گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاس‌های مذکور در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷، کلاس‌های جایگزین در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ برگزار خواهند گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ها با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و بزرگ‌داشت روز مادر، استثنائاً روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷، کلاس‌های‌ مذکور برگزار نخواهند گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس با مجلس ترحیم والد ارجمند جناب آقای محسن ربیعی کاشانکی (رئیس کمیتهٔ ارزیابی، ساماندهی و بهره‌وری مؤسسهٔ فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سبک ایواما آیکیدو)، استثنائاً روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲، کلاس مذکور با کلاس آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰) به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود؛ لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۱۸ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰، کلاس مذکور با کلاس آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود؛ لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۲۱ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً از روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶، کلاس مذکور با کلاس آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۲۱ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسئول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثناً روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، کلاس مذکور با کلاس آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۲۱ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسئول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس آکادمی۲ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، به دلیل برگزاری جلسهٔ مسؤولان اداری و ارشدهای سبک ایواما شینشین آیکیدو، استثناً روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶، کلاس مذکور با کلاس آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰) به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۱۸ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسئول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به عدم برگزاری کلاسهای مذکور در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، کلاس‌های جایگزین در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ برگزار خواهند گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های‌ آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز چهارشبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، کلاس‌های‌ مذکور برگزار نخواهند گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۲ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش بانوان و همچنین کلاس‌های آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این روز با شب یلدا و تقاضای اکثریت قریب به اتفاق هنرجویان، استثنائاً روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ کلاس‌های مذکور برگزار نخواهند گردید.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ با آزمون فنی دان۱ فدراسیونی ایواما شینشین آیکیدو در مدرسهٔ آیکیدو، استثنائاً روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲، کلاس‌‌ مذکور در زمان خود برگزار نخواهند گشت و اعضای آن می‌توانند به صورت مشترک در کلاس آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) شرکت نمایند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های‌ آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰)، آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) و آکادمی۲ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو و همچنین شرکت کنندگان در کلاس ویژهٔ کمیتهٔ مربیان (۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰) می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ها با گردهمایی پاییزهٔ مدرسهٔ آیکیدو، استثنائاً روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۰، کلاس‌های‌ مذکور برگزار نخواهند گشت و همگی اعضای آنها ملزم به شرکت در گردهمایی می‌باشند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان فعال در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به برگزاری دومین سمینار تخصصی آیکیدوی سنتی ایواما در ایران و در سالن آکادمی که با حضور شیهان آلساندرو تیتارلی صورت خواهد پذیرفت، به جز کلاس‌ آکادمی ۴ (ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روزهای زوج) در روز چهارشنبه، تمامی کلاس‌ها در بخش‌های آقایان و بانوان، از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۱ تعطیل می‌باشد.
لذا هنرجویان می‌توانند با مراجعه به زیربخش سمینارهای بخش اخبار آیکیدو در سایت مدرسهٔ آیکیدو از آن سمینار اطلاع کسب نموده و در آن شرکت نمایند.
ضمناً حضور تمامی هنرجویان در آن سمینار با ثبت نام قبلی، الزامی می‌باشد.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۲ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به اینکه کلاس‌های مذکور به علت مصادف بودن با مراسم ذکر مصیبت ماه محرم تعطیل گشته بود، کلاس‌های جایگزین در روز‌های پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۷ و پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۴ برگزار خواهد گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به اینکه کلاس‌های مذکور به علت مصادف بودن با مراسم ذکر مصیبت ماه محرم تعطیل گشته بود، کلاس‌های جایگزین در روز‌های یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ و سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ برگزار خواهد گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۲ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به اینکه کلاس‌ مذکور به علت مصادف بودن با مراسم ذکر مصیبت ماه محرم تعطیل گشته بود، کلاس‌ جایگزین در روز‌ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ و دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱برگزار خواهد گردید و هنرجویان این کلاس از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰ به صورت مشترک با هنرجویان کلاس آکادمی۱ فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ برای ساعت ۱۸:۰۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.
ضمناً کلاس آکادمی۲ از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در زمان خود و پس از کلاس مشترک محفوظ است.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به اینکه کلاس‌های مذکور به علت مصادف بودن با مراسم ذکر مصیبت ماه محرم تعطیل گشته بود، کلاس‌های جایگزین در روز‌های چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ و دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ برگزار خواهد گردید و هنرجویان این دو کلاس از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان فعال در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به برگزاری مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سالن آکادمی، به جز کلاس‌های آکادمی ۴ (ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روزهای زوج) و آکادمی بانوان ۳ (ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ روزهای فرد) تمامی کلاس‌های بعد از ظهر در بخش‌های آقایان و بانوان، از روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ تعطیل بوده و متعاقباً با هماهنگی، کلاس‌هایی جبرانی گذاشته خواهد شد.

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ها با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و نزدیکی با شبهای تاسوعا و عاشورا، استثنائاً روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۶، کلاس‌های‌ مذکور برگزار نخواهند گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌‌ آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰) و آکادمی۲ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸) در بخش بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به نزدیکی روز عید قربان و مراسم جاری در آن روز و همچنین احساس نیاز به مهیا سازی فضای آکادمی، لذا استثنائاً روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ اعضای این دو کلاس ضروریست در ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر در آکادمی حضور به‌هم رسانده تا در انجام امور مذکور همکاری نمایند. نتیجتاً فعالیت آموزشی در‌ این کلاس صورت نخواهد پذیرفت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌‌ آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به نزدیکی روز عید قربان و مراسم جاری در آن روز و همچنین احساس نیاز به مهیاسازی برخی امور سخت‌افزاری آکادمی در برخی موارد، لذا استثنائاً روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ اعضای این کلاس ضروریست زودتر از ساعت مقرر در آکادمی حضور به‌هم رسانده تا در انجام امور مذکور همکاری نمایند. نتیجتاً فعالیت آموزشی در‌ این کلاس صورت نخواهد پذیرفت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) و آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ها با مجلس ترحیم مرحوم استاد نادر کاکاوند ( از اعضای پیشکسوت و برجستهٔ مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سبک ایواما آیکیدو)، استثنائاً روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲، کلاس‌های‌ مذکور برگزار نخواهند گشت.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های‌ آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸)، آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰) و آکادمی۲ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس‌ها با گردهمایی بهاره ۱۳۹۶ و ماه مبارک رمضان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱، کلاس‌‌های مذکور برگزار نخواهند گشت. لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس‌ها برای ساعت ۱۷:۳۰ و زودتر از این زمان جهت شرکت در گرهمایی، در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۲ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس با مراسم معنوی شب قدر در روز ۲۲ ماه مبارک رمضان، استثنائاً روز ‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۷، کلاس‌ مذکور با کلاس آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰)، به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۱۸ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس با مراسم معنوی شب‌های قدر در روزهای ۱۸ و ۲۰ ماه مبارک رمضان، استثنائاً روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳و پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۵، کلاس‌ مذکور با کلاس آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱)، به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰) در بخش بانوان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱، کلاس‌‌ مذکور برگزار نخواهد گشت و روز سه‌شنبه ۱۳۹۶/۲/۲ جایگزین آن با کلاس آکادمی بانوان۲ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸)، به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۱۶:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

لازم به ذکر است، کلاس آکادمی بانوان۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰)، کما فی السابق در زمان اصلی خود نیز برقرار خواهد بود.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روزهای پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۸ و یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱، کلاس‌‌ مذکور با کلاس آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰)، به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۲۱:۰۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰)، در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ و روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰، کلاس‌های مذکور با کلاس آکادمی۲ (ساعت۱۹:۳۰ تا ۲۱) به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن دو کلاس برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس با مجلس ترحیم والد ارجمند جناب آقای مسعود تجویدی (عضو شورای عالی نخبگان مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سبک ایواما آیکیدو)، استثنائاً روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱، کلاس‌ مذکور با کلاس آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰)، به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۲۱:۰۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع هنرجویان کلاس‌ آکادمی۳ (ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱) در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، با توجه به مصادف بودن این کلاس با مجلس ترحیم والد ارجمند جناب آقای مسعود تجویدی (عضو شورای عالی نخبگان مؤسسه فرهنگی ورزشی مدرسهٔ آیکیدو و سبک ایواما آیکیدو)، استثنائاً روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰، کلاس‌ مذکور با کلاس آکادمی۵ (ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰)، به صورت مشترک فعالیت خواهد نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن کلاس برای ساعت ۲۱:۰۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

 

به اطلاع هنرجویان کلاس‌های آکادمی۶ (ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸) و آکادمی۱ (ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰)، در بخش آقایان آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، استثنائاً روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴، کلاس‌های مذکور با کلاس آکادمی۲ (ساعت۱۹:۳۰ تا ۲۱) به صورت مشترک فعالیت خواهند نمود، لذا ضروریست هنرجویان آن دو کلاس برای ساعت ۱۹:۳۰ و زودتر از این زمان در آکادمی حاضر گردند.

::: مسؤول هماهنگی آکادمی

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان فعال در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند، هزینهٔ بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان بوده که ضروریست تمامی هنرجویان قبل از حضور در کلاس‌های خود با ارائهٔ مبلغ مذکور یا فیش واریزی آن (به حساب فدراسیون پزشکی ورزشی در بانک ملی به شمارهٔ ۰۱۰۲۴۴۰۲۴۴۰۰۲) از طریق مربی مربوطه به دفتر آکادمی، نسبت به دریافت کارت بیمهٔ فدراسیون پزشکی ورزشی خود اقدام نمایند و کارت بیمهٔ خود را هرچه سریعتر دریافت نمایند تا در حوادث و صدمات احتمالی ورزشی بتوانند از خدمات آن فدراسیون بهره‌مند گردند.

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان مؤسسه می‌رساند، آغاز فعالیت کلاس‌های آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو در سال جدید از روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ خواهد بود

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان مؤسسه می‌رساند، روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴، مصادف با آخرین شب چهارشنبهٔ سال (شب چهارشنبه سوری)، کلیهٔ کلاس‌های آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو تعطیل بوده و روزهای پس از آن تا پایان هفته کلاس‌ها برقرار خواهد بود.

::: روابط عمومی مدرسهٔ آیکیدو

به اطلاع کلیهٔ هنرجویان فعال در آکادمی تخصصی ایواما آیکیدو می‌رساند...

درباره ی ما

برآنیم تا با راه اندازی وب سایتی آموزشی-خبری، در خدمت علاقه مندان به آیکیدو باشیم.

همراهمان باشید.

آخرین مطالب

خبرنامه

برای اطلاع از جدید ترین اخبار عضو خبرنامه ما شوید !